Ydelser

SAMTALER

Samtaler med børn, unge og voksne.

 

PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER 

Psykologiske undersøgelser udarbejdes efter gældende vejledninger, lovgivning og best practice. Der udarbejdes:

   • psykologiske undersøgelser i forbindelse med forældreansvarssager
   • psykologiske undersøgelser i forbindelse med vurdering af forælderkompetence og tilknytning
   • psykologiske undersøgelser i forbindelse med adoption uden samtykke

 

KURSUS , SUPERVISION, VEJLEDNING OG UNDERVISNING 

Kurser, supervision, vejledning og undervisning vedrørende udarbejdelse af erklæringer på baggrund af psykologiske undersøgelser herunder indsigt i lovgivning, retningslinjer og krav til:

    • forælderkompetenceundersøgelser
    •  tilknytningsundersøgelser
    • adoption uden samtykke
    • børnesagkyndige undersøgelser
    • børnesagkyndige erklæringer
    • samtaler med børn