Priser & vilkår

PRISER BØRN

1. samtale med deltagelse af forældre (1,45 time) kr. 1875,00

2. og efterfølgende samtale (60 min.) kr. 1250,00

 

PRISER UNGE & VOKSNE

Samtale (60 min.) kr. 1250,00

Individuel supervision (60 min.) kr. 1400,00

Gruppesupervision (90 min.) – Efter aftale

Undersøgelser, undervisning og foredrag – Efter aftale

 

TILSKUD

Der ydes tilskud fra sygeforsikringen “danmark”.

Mange sundhedsforsikringer dækker psykologhjælp.

Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring.

 

VILKÅR

Der betales efter hver konsultation med mindre andet er aftalt.