Om

VÆRDIER I MIT ARBEJDE

Faglighed

Respekt

Kvalitet

 

MIT CV 

Selvstændig privatpraktiserende psykolog, 2009 –

Medlem af kommunale børn og unge-udvalg, 2010 –

Børnesagkyndig psykolog, Danmarks Domstole, 2014 –

Børnesagkyndig psykolog, Ungdomskriminalitetsnævnet, Domstolsstyrelsen, 2019 –

Ekstern underviser, Danmarks Domstole, 2019 –

Ekstern børnesagkyndig psykolog, Danske Kommuner, 2009 –

Overenskomst med den offentlige sygesikring 2009 – 2023

Ekstern børnesagkyndig psykolog, Familieretshuset, 2018 – 2022

Medlem af psykolognævnet, 2015 – 2017

Klinisk psykolog, Lokalpsykiatrien i Varde, 2008 – 2009

PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Billund Kommune, 2006 – 2008

Klinisk psykolog, Børne- og ungdomspsykiatrien, Kolding Sygehus, 2005 – 2006

Klinisk psykolog, Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg Sygehus, 2003 – 2005

Organisationspsykolog, Viborg Amts BST, 2002 – 2003

 

MIN UDDANNELSE

Autorisation, 2004

Kandidat i psykologi, cand.psych., Aarhus Universitet, 2002

 

MINE KURSER & VIDEREUDDANNELSER

Samværsvægring, Selskab for Børnesagkyndige Psykologer, 2023

ADHD hos kvinder, Region Syddanmark, 2023

Barnets lov, Seminar, 2023

Børns hukommelse og samtaler med børn, Selskab for Børnesagkyndige Psykologer, 2022

Compassion-baseret behandling, Dansk Center for Mindfulness, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, 2022

Belysning af kvinders voldsadfærd, Dansk Retspsykiatrisk Selskab, 2022

Forståelse og udredning af seksuelle krænkelser af børn, Selskab for Børnesagkyndige Psykologer, 2019

Parent Development Interview og Refleksiv Funktionsskala, Parent Development Interview Training Institute, 2017-2018

Story Stem Assessment Profile-training – SSAP, Anna Freud National Centre for Children and Families, 2017

Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy, ISTDP, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP, 2016

Psykotraumatologi, teori og praksis, Dansk Psykolog Forening, 2016

Story Stem Assessment Profile – SSAP, Selskab for Børnesagkyndige Psykologer, 2016

Differentialdiagnostik, Mindwork, 2015

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Dansk Psykolog Forening, 2015

NEO PI-R, Kursus og certificering Hogrefe og Region Midt, 2014-2015

Assessment, Dansk Psykolog Forening, 2014

Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik, Mindwork, 2014

Mindfulnessbaseret kognitiv terapi/ stressreduktion – træneruddannelse trin 2, Kognitiv Center Fyn, 2014

Børns erindringer – Om falske erindringer og vurdering af kritisk information fra børn, Selskab for Børnesagkyndige psykologer, 2013

Lovgivning og etik, voksne, Dansk Psykolog Forening, 2013

Mindfulnessbaseret kognitiv terapi/ stressreduktion – træneruddannelse trin 1, Kognitiv Center Fyn, 2013

Psykofarmakologi, voksne, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer DPSP, 2013

Valg af interventionsformer, voksne, Dansk Psykolog Forening, 2012

Forældremyndighedssager med højt konfliktniveau, vold og overgreb, Selskab for Børnesagkyndige Psykologer, 2012

Relationsfokuseret terapi og udvikling af mentalisering af par og familier, Center for Relationsfokuseret Terapi, 2012

Strukturerede metoder til bedømmelse af tilknytning og børns oplevelse af tryghed hos forældre, Selskab for Børnesagkyndige Psykologer, 2012

2-årig grunduddannelse i kognitive behandlingsformer, Kognitiv Center Fyn, 2010-2012

Akut krisebehandling, Dansk Krisekorps, 2010

Neuropsykologisk testning i relation til det Nationale Indikator Projekt for patienter med skizofreni-NIP, Sygehuspsykiatrien, Ribe Amt, 2008

1-årig grunduddannelse i kognitive behandlingsformer, Kognitiv Center Fyn, 2007-2008

Opmærksomhed og hukommelse hos børn med opmærksomhedsvanskeligheder, Seminar, 2007

Førstehjælp til børn og unge med psykiske problemer, Wyeth Academi, 2006

Psykologen og ressourcefokuseret tradition, Dansk Psykolog Forening, 2006

Supervision af andre faggrupper, Dansk Psykolog Forening, 2006

Psykofarmakologi, Psykiatriforeningen, 2005

Kognitive undersøgelser, børn, Dansk Psykolog Forening 2003

Neuropsykiatriske kursusdage, Sygehuspsykiatrien, Sønderjyllands Amt, 2003